Μηχανές θερμοσυρρίκνωσης και σακουλοποίησης

Μηχανές θερμοσυρρίκνωσης και σακουλοποίησης

Οι μηχανές θερμοσυρρίκνωσης και σακουλοποίησης, που διαθέτει η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε., αποτελούν καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις, είτε με αυτόματες, είτε με ημιαυτόματες εφαρμογές. Η εταιρεία, με βασικό της στόχο την παροχή ολοκληρωμένων προτάσεων στο βιομηχανικό εξοπλισμό, εκπροσωπεί στην ελληνική αγορά τους κορυφαίους οίκους HUGO BECK GmbH και Alpha -Pack Europe.

Οι συνεργασίες αυτές επιτρέπουν στην εταιρεία να προσφέρει μηχανές θερμοσυρρίκνωσης και σακουλοποίησης με στιβαρή κατασκευή, ομαλή και διαρκή λειτουργία «heavy duty», εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία του προσωπικού, αλλά και του εξοπλισμού, με την αυστηρή συμμόρφωση στις διεθνείς προδιαγραφές.

Ενδεικτικά προϊόντα

Μηχανή Θερμοσυρρίκνωσης Flexo X

Μηχανή Θερμοσυρρίκνωσης
Flexo X

Η νέα μηχανή συσκευασίας paper XL combi advance είναι η απάντηση της Hugo Beck για εφαρμογές τόσο με φιλμ όσο και με χαρτί.

Μηχανή Θερμοσυρρίκνωσης Servo X

Μηχανή Θερμοσυρρίκνωσης
Servo X

Η αυτόματη μηχανή θερμοσυρρίκνωσης Servo X επιτρέπει την τροφοδοσία προϊόντων με άνισα κενά ή διαφορετικά μήκη.

Paper X hybrid advance

Paper X hybrid
advance

Η νέα μηχανή συσκευασίας Paper X hybrid advance είναι η απάντηση της Hugo Beck για εφαρμογές τόσο με φιλμ όσο και με χαρτί. Η μηχανή αυτή είναι ευέλικτη και αποτελεσματική.

θερμοσυρρικνωτική μηχανή AP-1622MKA COMBO

Θερμοσυρρικνωτική Μηχανή
AP-1622MKA COMBO

Η ημιαυτόματη θερμοσυρρικνωτική μηχανή AP-1622MKA COMBO προσφέρει τη δυνατότητα για εύκολο χειρισμό, καθώς διαθέτει φιλικό περιβάλλον για την αλλαγή των παραμέτρων λειτουργίας.

θερμοσυρρικνωτική μηχανή AP-5540

Θερμοσυρρικνωτική Μηχανή
AP-5540

Η ημιαυτόματη θερμοσυρρικνωτική μηχανή AP-5540 διακρίνεται για το συμπαγή της σχεδιασμό, την εργονομία, τον εύκολο χειρισμό και την ευελιξία στη λειτουργία διαφόρων τύπων φιλμ.

θερμοσυρρικνωτική μηχανή LA-6000CS

Θερμοσυρρικνωτική Μηχανή
LA-6000CS

Η αυτόματη θερμοσυρρικνωτική μηχανή LA-6000CS λειτουργεί με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και έχει τη δυνατότητα συσκευασίας τόσο απλών, όσο και πολλαπλών προϊόντων.
Θερμοσυρρικνωτική Μηχανή APW-6040D

Θερμοσυρρικνωτική Μηχανή
APW-6040D

Η αυτόματη θερμοσυρρικνωτική μηχανή «ανοιχτών πλευρών» APW-6040D αποτελείται από δύο μεταφερόμενες μονάδες (συσκευαστικό & φούρνος).

Φούρνοι θερμοσυρρίκνωσης

Φούρνοι θερμοσυρρίκνωσης

Οι φούρνοι θερμοσυρρίκνωσης, που διαθέτει η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. σε συνεργασία με το Γερμανικό οίκο HUGO BECK GmbH, επιλέγονται με βάση την εφαρμογή και τον μηχανή συσκευασίας που έχει μια γραμμή παραγωγής.