Μηχανήματα X-RAY

Μηχανήματα X-RAY

Συνεπής στη δέσμευσή της να εγγυάται την ποιότητα της παραγωγής, η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. συνεργάζεται με τον οίκο Thermo Scientific και στα μηχανήματα X-RAY.

Οι βιομηχανικοί ανιχνευτές ξένων σωματιδίων με τεχνολογία X-RAY ελέγχουν πλήρως το προϊόν και τη συσκευασία, ενώ διαθέτουν λύσεις για τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.

Η σειρά X-RAY διακρίνεται για την υψηλή της ευαισθησία, καθώς βασίζεται σε ένα πρωτοποριακό σύστημα ανίχνευσης. Αυτό επιτρέπει την 100% επιτυχή ανίχνευση «χωρίς τυφλά» σημεία. Η υψηλή αξιοπιστία των μηχανημάτων αυτών, συμπληρώνεται από την ασφάλεια που παρέχουν και από την ευκολία στο χειρισμό.

Φέρουν κωδικούς ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων και έχουν ένα εύκολο μενού λειτουργίας, ώστε να ανταποκρίνονται ανεμπόδιστα σε κάθε ανάγκη.

Ενδεικτικά προϊόντα

Μηχανήματα X-RAY

Συστήματα ανίχνευσης NextGuard™ X-Ray

Τα συστήματα ανίχνευσης Thermo Scientific™ NextGuard™ X-ray εντοπίζουν τόσο μεταλλικά, όσο και μη μεταλλικά ξένα σώματα στα προϊόντα.