Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής

Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής

Ανιχνευτές μετάλλων, ζυγιστικά μηχανήματα, μηχανήματα X-RAY

Η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένα Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής και αποτελεσματικές λύσεις. Το στάδιο του ποιοτικού ελέγχου παραγωγής είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας της συσκευασίας ενός προϊόντος. Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ελληνικής Βιομηχανίας, η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την επιβεβαίωση της υποσχόμενης ποιότητας.

Ειδικότερα, βάσει νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την παραγωγή φαρμάκων και τροφίμων, ο έλεγχος της καθαρότητας, του βάρους και της σύνθεσης του παραγόμενου προϊόντος είναι απαραίτητος και απαιτητός. Παράγοντες, όπως η ύπαρξη ξένων σωματιδίων, το αυξημένο ή το μειωμένο βάρος του παραγόμενου προϊόντος, επηρεάζουν την αξιοπιστία μιας παραγωγικής μονάδας.

Η πρόληψη και η διασφάλιση ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων επιτυγχάνεται με τον αποτελεσματικό έλεγχο, μέσω ανιχνευτών μετάλλων,  ζυγιστικών μηχανημάτων και μηχανημάτων X-RAY.

Η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε., σε συνεργασία με καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού, προωθεί στην ελληνική αγορά ολοκληρωμένες εφαρμογές και συστήματα ποιοτικού ελέγχου παραγωγής.

Ανιχνευτές

Μετάλλων

Συστήματα

Ζύγισης

Μηχανήματα

X-RAY

Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems