Βιομηχανικός εκτυπωτής
Inkjet Videojet® 1860

Ο Βιομηχανικός εκτυπωτής Inkjet Videojet® 1860 χαρακτηρίζεται από τις καινοτόμες δυνατότητες ευφυίας και επικοινωνίας, με πρωτοποριακά στοιχεία τεχνολογίας. Βάσει αυτών, ο βιομηχανικός εκτυπωτής Inkjet Videojet® 1860 προσφέρει ασύγκριτο χρόνο λειτουργίας, υποστηρίζοντας την αύξηση της παραγωγικότητας και συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους κατά τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή.

Αντίστοιχα, οι δυνατότητες πρόβλεψης του εκτυπωτή επιτρέπουν την έγκαιρη προειδοποίηση έως και 8 ώρες πριν, για τα πιο συχνά σφάλματα, που προκαλούν διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας. Ο Βιομηχανικός εκτυπωτής Inkjet Videojet® 1860 είναι η πλέον αξιόπιστη λύση για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας και μέτριων ή υψηλών απαιτήσεων, ανάλογα με τη σύνθεσή του.

Χαρακτηριστικά

• Βιομηχανικός αισθητήρας για έγκαιρη προειδοποίηση συσσώρευσης μελάνης
• Άμεση ανάκτηση λειτουργίας από μη προγραμματισμένες διακοπές, με την προαιρετική υπηρεσία Remote VideojetConnect ™, που μειώνει τις ανάγκες για επισκέψεις τεχνικών υπηρεσιών
• Μείωση του κόστους λειτουργίας με έως και 20% αποδοτικότερη χρήση διαλυτικού μέσου, σε σύγκριση με τα μοντέλα της σειράς 1000
• Καινοτόμος σχεδιασμός κεφαλών εκτύπωσης, που βελτιώνει την ταχύτητα έως και 20% σε ορισμένες εφαρμογές
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης με τα εργοστασιακά συστήματα, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα βιομηχανικά πρωτόκολλα με προαιρετικές λειτουργίες για τη ροή εργασιών
• Σημαντική μείωση των σφαλμάτων χρήστη, μέσω του προηγμένου Κώδικα Διασφάλισης της Videojet, Code Assurance
• Εύκολη ολοκλήρωση της προληπτικής συντήρησης με 3 SmartCell™ μέρη
• Πρόσβαση σε τεχνικούς εμπειρογνώμονες, μέσω της προαιρετικής υπηρεσίας VideojetConnect™
• Συνεχείς αναβαθμίσεις, μέσω προαιρετικών λειτουργιών για τη ροή εργασιών
• Πρόσβαση σε ενημερώσεις, για τη μείωση των μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας

Σχετικά προϊόντα

Εκτυπωτής συνεχούς ροής Videojet® 1530

Βιομηχανικοί εκτυπωτές InkJet

Βιομηχανικός εκτυπωτής Inkjet Videojet® 1710

Βιομηχανικοί εκτυπωτές InkJet