Εκτυπωτές χαρτοκιβωτίων

Εκτυπωτές Χαρτοκιβωτίων

Οι εκτυπωτές χαρτοκιβωτίων χαμηλής και υψηλής ανάλυσης, που διαθέτει η Videojet, πετυχαίνουν την υψηλής ευκρίνειας και ακρίβειας κωδικοποίηση των χαρτοκιβωτίων, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική διαχείριση τόσο των αποθεμάτων, όσο και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Videojet καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες και εφαρμογές εκτύπωσης, διαθέτοντας πλήρεις σειρές κατάλληλων συστημάτων, είτε χαμηλής είτε υψηλής ανάλυσης. Οι εκτυπωτές χαρτοκιβωτίων χαμηλής ανάλυσης εκτυπώνουν πληροφορίες, όπως ονόματα προϊόντων, αριθμούς αναγνώρισης, μετρήσεις παραγωγής και ακριβείς χρονικούς κωδικούς. Στα βασικά τους πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται το χαμηλό οικονομικό κόστος, αλλά και η απλή εγκατάσταση και λειτουργία.

Αντίστοιχα, οι εκτυπωτές χαρτοκιβωτίων υψηλής ανάλυσης της Videojet έχουν σχεδιαστεί για την αξιόπιστη εκτύπωση αλφαριθμητικών κωδικών, γραμμικών κωδικών και γραφικών σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή κωδικοποίησης στο εξωτερικό μέρος των χαρτοκιβωτίων μπορεί να μειώσει τις όποιες ανάγκες σε προτυπωμένα κιβώτια και ετικέτες, διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα το απόθεμα και τα απορρίμματα.

Ενδεικτικά προϊόντα

Εκτυπωτές χαμηλής ανάλυσης Unicorn I & Unicorn II

Εκτυπωτές χαμηλής ανάλυσης Unicorn I & Unicorn II

Η σειρά προϊόντων Unicorn αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την κωδικοποίηση χαρτοκιβωτίων, είτε με μονή είτε με διπλή γραμμή.

Εκτυπωτής χαμηλής ανάλυσης Videojet® 2120

Εκτυπωτής χαμηλής ανάλυσης Videojet® 2120

Το μοντέλο Videojet® 2120 είναι ένας εκτυπωτής χαμηλής ανάλυσης με ευκολία στη χρήση, με τη δυνατότητα εφαρμογής αλφαριθμητικών κωδικών μονής ή διπλής γραμμής.

Εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης Videojet® 2351 & 2361

Εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης Videojet® 2351 & 2361

Οι εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης Videojet® 2351 & 2361 προσφέρουν κορυφαία και σταθερή ποιότητα εκτύπωσης σε πορώδεις επιφάνειες υλικών συσκευασίας.