Εκτυπωτές θερμικής μεταφοράς
Videojet® 6330 & 6530

Οι εκτυπωτές θερμικής μεταφοράς Videojet® 6330 & 6530 αποτελούν τη νέα γενιά προϊόντων εκτύπωσης DataFlex®. Τα δύο μοντέλα Videojet® 6330 & 6530 προσφέρουν μέγιστο πλεονέκτημα, σχετικά με το χρόνο λειτουργίας τους, δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Η ενσωματωμένη τεχνολογία iAssureTM διασφαλίζει την ποιότητα της κωδικοποίησης, αναγνωρίζοντας αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, τα σφάλματα στην εκτύπωση.

Αρχικά, με τη συλλογή εικόνων και στη συνέχεια με την ανάλυση και τη σύγκρισή τους, ο εκτυπωτής ενημερώνει για τυχόν σφάλμα, που έχει εντοπίσει. Η γραμμή είτε διακόπτεται, είτε το προϊόν με το σφάλμα αποστέλλεται σε μια περιοχή απόρριψης ή επιθεώρησης. Η έξυπνη διασφάλιση ποιότητας της κωδικοποίησης, που παρέχει η τεχνολογία iAssure, μπορεί να μειώσει τόσο το χρόνο επεξεργασίας και τα απόβλητα, αλλά και να εντοπίσει σημαντικά επαναλαμβανόμενα σφάλματα στην εκτύπωση.

Το μοντέλο DataFlex® 6330 είναι ένας εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς μεσαίας ταχύτητας, που συμβάλλει στη βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας λειτουργίας, καθώς μειώνει το χρόνο των ελέγχων ποιότητας και τη σπατάλη.

Από την άλλη, το μοντέλο DataFlex® 6530 είναι ένας εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς υψηλής ταχύτητας, που έχει τις δυνατότητες του 6330, ενώ προσφέρει ταχύτητες εκτύπωσης έως και 1000mm / s.

Χαρακτηριστικά

• Η τεχνολογία iAssureTΜ ανιχνεύει αυτόματα τα κοινά σφάλματα εκτύπωσης, μειώνοντας την ανεπιθύμητη σπατάλη και την επιπλέον απαιτούμενη εργασία για την αποκατάσταση του λάθους
• Το λογισμικό CLARiTY™ βοηθά στη διασφάλιση ότι ο σωστός κωδικός εκτυπώνεται συνεχώς στο σωστό προϊόν
• Με την τεχνολογία Intelligent Motion ™ δεν υπάρχει η ανάγκη για πεπιεσμένο αέρα, επομένως μειώνεται και το αντίστοιχο κόστος, αλλά και ο χρόνος. Έτσι, μεγιστοποιείται η ποιότητα εκτύπωσης, αλλά και η διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης
• Ειδικός σχεδιασμός για απλή και γρήγορη αντικατάσταση μελανοταινίας, αλλά και μεγάλη χωρητικότητα μελανοταινίας
• Σχεδιασμός που επιτρέπει την υψηλή αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα και ταιριάζει σε όλες σχεδόν τις γραμμές παραγωγής

Σχετικά προϊόντα

Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς Videojet® DataFlex 6320

Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς Videojet® DataFlex 6320

Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς Videojet® DataFlex 6420

Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς Videojet® DataFlex 6420