Συστήματα Print & Apply

Συστήματα Print & Apply

Με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των σύγχρονων γραμμών παραγωγής, η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. διαθέτει αξιόπιστα συστήματα Print & Apply.

Τα συστήματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για εκτύπωση των πληροφοριών των προϊόντων (ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, barcodes κ.ά.) απευθείας πάνω στις ετικέτες, που στη συνέχεια επικολλούνται στα προϊόντα.

Έπειτα από την απαραίτητη μελέτη για την κατάλληλη εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. εγγυάται ένα αποτέλεσμα υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας.

Ενδεικτικά προϊόντα

Σύστημα print & apply Videojet 9550

Videojet 9550

Το σύστημα print & apply Videojet 9550, εξοπλισμένο με το Intelligent MotionTM, μειώνει το χρόνο διακοπής λειτουργίας, καθώς επίσης και τα σφάλματα κατά τη λειτουργία κωδικοποίησης.

Novexx σειρά ALX 92x

Συστήματα Print & Apply της Novexx

Τα συστήματα Print & Apply της Novexx αποτελούν αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις, σχεδιασμένες για βιομηχανικά περιβάλλοντα. Ανταποκρίνονται σε υψηλούς και χαμηλούς όγκους παραγωγής, λειτουργία 24/7 και οποιαδήποτε θέση ετικέτας.