Συστήματα Επικόλλησης ετικέτας

Συστήματα Επικόλλησης ετικέτας

Kωδικοποίηση προϊόντων, κιβωτίων ή και παλετών

Τα συστήματα επικόλλησης ετικέτας αφορούν την κωδικοποίηση των προϊόντων, των κιβωτίων ή και των παλετών κατά την παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται για μια από τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές στη διαδικασία της συσκευασίας, για διαφημιστικούς λόγους, για την ταυτοποίηση ή κωδικοποίηση του προϊόντος.

Για το συγχρονισμό των συστημάτων κωδικοποίησης με τις υψηλές ταχύτητες μιας γραμμής παραγωγής απαιτείται η σωστή ανάλυση της εφαρμογής. Ως αποτέλεσμα, εξασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα με τη μεγαλύτερη ακρίβεια επικόλλησης, στο μικρότερο δυνατό κόστος επένδυσης σε πάγιο εξοπλισμό.

Τα διαθέσιμα συστήματα επικόλλησης ετικέτας καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών, είτε αυτές αφορούν τρόφιμα, ποτά, ή και φαρμακευτικά προϊόντα. Όλες οι επιλογές των μοντέλων ανά κατηγορία συστήματος διακρίνονται από τεχνολογική καινοτομία, μειωμένη κατανάλωση και βέλτιστες επιδόσεις, Με αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνουν να  ανταποκρίνονται στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς.

Ετικετέζες

Etipack

Συστήματα

Επικόλλησης Ετικέτας

Pharma

Track & Trace

Συστήματα

Print & Apply

Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems