Συστήματα επάλειψης κρύας ή θερμής κόλλας

Συστήματα επάλειψης κρύας ή θερμής κόλλας

Ενδεικτικά προϊόντα

Σύστημα Επάλειψης  Mercur

Σύστημα Επάλειψης Mercur

Το σύστημα επάλειψης κρύας κόλλας Mercur του οίκου Sumbel έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητάς του και αφορά μεγέθη εργασιών 60, 90 και 120 mm.

Σύστημα Επάλειψης  Senator

Σύστημα Επάλειψης Senator

Το σύστημα επάλειψης κρύας κόλλας Senator του οίκου Sumbel έχει δύο κυλίνδρους συγκόλλησης και δυνατότητα για προσθήκη μεταφορικής ταινίας 3m.

Σύστημα Επάλειψης  Roland / Herold

Σύστημα Επάλειψης Roland / Herold

Το σύστημα επάλειψης κρύας ή θερμής κόλλας Herold του οίκου Sumbel έχει δύο κυλίνδρους συγκόλλησης.