Ετικέτες – Μελανοταινίες – Αναλώσιμα

Ετικέτες – Μελανοταινίες – Αναλώσιμα

Ετικέτες, Μελανοταινίες, Αναλώσιμα

Οι ετικέτες, οι μελανοταινίες και τα αναλώσιμα είδη, που διαθέτει η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας, ενισχύουν επιπλέον την αξιοπιστία της εταιρείας και την αποδοτικότητα των εφαρμογών της. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες της με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, επιτρέπουν στην Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας να υποστηρίζει κάθε σύστημα και λύση, με γνήσια αναλώσιμα προϊόντα.

Ενδεικτικά, η εταιρεία διαθέτει:

• Πλήρη γκάμα αναλωσίμων υγρών για τα συστήματα εκτύπωσης (μελάνια, διαλυτικά, καθαριστικά)
• Πλήρη γκάμα από θερμικές και θερμικής μεταφοράς ετικέτες
• Μελανοταινίες για συστήματα θερμικής εκτύπωσης
• Βιομηχανική θερμή, κρύα και θερμοπλαστική κόλλα
• Συρρικνούμενο Φιλμ Πολυολεφίνης (POF shrink film)
• Ταινίες ομαδοποίησης και δεματοποίησης

Για τις παραγγελίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας, στο orders@pascalpackaging.gr ή στο 210 2589823.