Προϊόντα Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας

Προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις βιομηχανικών εφαρμογών

Η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτει. Η εταιρεία, με αυτόν τον τρόπο, καταφέρνει να προσδίδει προστιθέμενη αξία στην παραγωγή της Ελληνικής Βιομηχανίας.

Σήμερα, η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. προσφέρει και εξελίσσει προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις βιομηχανικών εφαρμογών, οι οποίες αφορούν στους παρακάτω τομείς:

Pascal Packaging Systems

Συστήματα Κωδικοποίησης
και Βιομηχανικοί Εκτυπωτές

Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems

Συστήματα
Επικόλλησης ετικέτας

Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems

Συστήματα Ποιοτικού
Ελέγχου Παραγωγής

Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems

Βιομηχανικοί Εκτυπωτές
Θερμικής Μεταφοράς offline

Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems

Συστήματα εφαρμογής κόλλας

Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems

Ιχνηλασιμότητα – Οπτικός Έλεγχος – Λύσεις Software

Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems

Συστήματα Συσκευασίας

Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems

Ετικέτες – Μελανοταινίες – Αναλώσιμα

Pascal Packaging Systems

Βασικό μέλημα της Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. είναι ο σχεδιασμός λύσεων, που συμβάλλουν στην επιτυχία των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων παραγωγής, αλλά και των κανονισμών ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής.