Ιχνηλασιμότητα – Οπτικός Έλεγχος

Ιχνηλασιμότητα – Οπτικός Έλεγχος - Λύσεις Software

Οπτικός έλεγχος, Έλεγχος Γραμμωτού Κωδικού (Barcode), Έλεγχος Δυσδιάστατου Κωδικού (2D code), Έλεγχος Ορθότητας Κειμένου OCR – OCV, Έλεγχος Εκτύπωσης, Έλεγχος Επικόλλησης Ετικέτας

Η ιχνηλασιμότητα είναι ένα καίριο εργαλείο κατά την παραγωγική διαδικασία, αφού σε αυτή βασίζεται η ασφάλεια των προϊόντων που διακινεί μια επιχείρηση. Οι δύο βασικοί άξονες για τη διασφάλιση των προϊόντων είναι:
• η αξιόπιστη κωδικοποίηση και σήμανση της ατομικής και ομαδικής συσκευασίας τους
• η ηλεκτρονική παρακολούθηση με το κατάλληλο λογισμικό ιχνηλασιμότητας όλων των επιμέρους φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας και διακίνησης

Η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. συνεργάζεται με τους κορυφαίους οίκους βιομηχανικής σήμανσης και κωδικοποίησης προϊόντων, όπως είναι η Videojet, η Etipack και η Cab. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι η ατομική συσκευασία ενός προϊόντος με τη συσκευασία κιβωτίου και τη συσκευασία παλέτας θα έχουν την απαραίτητη σήμανση με όλη την αναγκαία πληροφόρηση σε επίπεδο παρτίδας. Επιπλέον, ενεργοποιείται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης αυτών των σημάνσεων, η οποία και αποτυπώνεται στο γενεαλογικό δέντρο του προϊόντος.

Σε περιπτώσεις που θα πρέπει να εντοπιστεί ένα ελαττωματικό προϊόν, ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας παρέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες, που θα βοηθήσουν στην ανάκλησή του. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, αλλά και την ανάλυση των διαδικασιών μια παραγωγής, είναι δυνατή η αναβάθμιση του προγραμματισμού της παραγωγής, όπως και του ποιοτικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. να ανταποκρίνεται τόσο στις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων, όσο και στην κείμενη νομοθεσία, διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις και συστήματα ιχνηλασιμότητας.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας αποτελείται από εξοπλισμό κωδικοποίησης και λογισμικό ιχνηλασιμότητας, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν άμεσα το εύρος ενός ποιοτικού προβλήματος, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον αριθμό των προς ανάκληση παρτίδων.

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενημερώνονται άμεσα και αξιόπιστα για ό,τι συμβαίνει στην παραγωγική διαδικασία, με μειωμένο, παράλληλα, κόστος.
Μια πλήρης εφαρμογή ιχνηλασιμότητας υποστηρίζει μια επιχείρηση στο να έχει άμεση αντίδραση με το ελάχιστο κόστος, όταν προκύπτει ένα λάθος σε κάποιο στάδιο της παραγωγής. Στα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας εφαρμογής περιλαμβάνονται ακόμα:

• Η άμεση ανιχνευσιμότητα των χρησιμοποιημένων παρτίδων, των πρώτων υλών και των υλικών άμεσης συσκευασίας
• Η έγκαιρη και άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων, μέσω του ταχύτατου εντοπισμού των προβληματικών παρτίδων.
• Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη
• Η εξάλειψη της διάθεσης μη συμμορφούμενων προϊόντων

Ο οπτικός έλεγχος είναι ένα ακόμα στάδιο στους συνεχείς ελέγχους διασφάλισης της ποιότητας στις σύγχρονες αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας. Η μηχανική όραση αφορά μια διαδικασία με μηδενικό περιθώριο λάθους, ενώ η σημερινή τεχνολογία υποστηρίζει την εφαρμογή της σε κάθε είδους παραγωγική διαδικασία.

Η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. έχει αναπτύξει τη δική της τεχνογνωσία, φτάνοντας σε πολύ υψηλά επίπεδα, για εφαρμογές στον τομέα της συσκευασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 150 συστήματα οπτικού ελέγχου.

Σημαντικό χαρακτηριστικό των βιομηχανικών συστημάτων οπτικού ελέγχου είναι ότι μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής και συσκευασίας, για πλήρη μηχανική όραση σε κάθε συγκεκριμένη και μεμονωμένη λειτουργία της γραμμής.

Οι λύσεις για τον Έλεγχο Γραμμωτού Κωδικού (barcode) που έχει αναπτύξει η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας Α.Ε. σε συνεργασία με τους οίκους Videojet, Wolke και Etipack αφορούν κάθε τύπο barcode, όπως: EAN 13, EAN8, CODE 128, CODE39, CODE 32, CODEBAR, DATABAR, PHARMACODE κλπ.

Οι συνεχείς έλεγχοι της ποιότητας, της εκτύπωσης και της αναγνωσιμότητας του barcode πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ISO / ANSI πρότυπα. Αυτή η διαδεδομένη εφαρμογή οπτικού ελέγχου αποδίδει τόσο σε online συστήματα στη γραμμή παραγωγής, όσο και σε offline συστήματα, επιτραπέζια ή χειρός.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε παραγωγής, η εταιρεία προσφέρει custom λύσεις, ανταποκρινόμενη σε κάθε ανάγκη.

Ο Έλεγχος Δυσδιάστατου Κωδικού (2D code) είναι ένα απαραίτητο σύστημα ελέγχου, για κάθε εφαρμογή εκτύπωσης Datamatrix και QR code, το οποίο λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά σε online εφαρμογές στη γραμμή παραγωγής, όσο και σε offline, επιτραπέζιες ή χειρός.

Οι δυνατότητες που έχει ένα τέτοιο σύστημα είναι απεριόριστες, καθώς μπορεί να λειτουργήσει με δικτυακή σύνδεση ή να πραγματοποιήσει δικτυακή διαχείριση. Οι συνεχείς έλεγχοι της ποιότητας, της εκτύπωσης και της αναγνωσιμότητας του κωδικού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ISO / ANSI πρότυπα, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ελέγχου.

Ο Έλεγχος Ορθότητας Κειμένου είναι ένα αξιόπιστο σύστημα, ικανό να αναγνωρίζει και να ελέγχει το εκτυπωμένο μήνυμα, είτε αυτό αφορά γράμματα και αριθμούς, είτε σύμβολα. Η ασφάλεια αυτής της διαδικασίας βασίζεται στους συνεχείς ελέγχους ποιότητας της εκτύπωσης και της αναγνωσιμότητας του μηνύματος.

Οι απεριόριστες δυνατότητες αυτού του συστήματος περιλαμβάνουν τη λειτουργία της δικτυακής σύνδεσης, αλλά και διαχείρισης. Επίσης, ανταποκρίνεται σε κάθε πιθανή απαίτηση, καθώς ανάλογα με τις ανάγκες, δημιουργείται και το αντίστοιχο λογισμικό, ώστε να καταλήξει σε μια custom εφαρμογή.

Ο αξιόπιστος έλεγχος εκτύπωσης βασίζεται σε ένα πλήρες σύστημα οπτικού ελέγχου, το οποίο διακρίνει την ύπαρξη ενός εκτυπωμένου μηνύματος σε συγκεκριμένη περιοχή και θέση. Το μήνυμα μπορεί να αποτελείται από γράμματα, αριθμούς, σύμβολα, λογότυπα, barcode, Datamatrix κ.ά.

Το σύστημα αυτό μπορεί να διαμορφώνεται αντίστοιχα με τις ανάγκες της παραγωγής, ενώ επιτρέπει τη λειτουργία μέσω δικτυακής σύνδεσης και διαχείρισης. Η πλήρης έκδοση του συστήματος έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί παράλληλα:

• Έλεγχο γραμμωτού κωδικού
• Έλεγχο δυσδιάστατου κωδικού
• Έλεγχο ορθότητας κειμένου OCR – OCV

Ο Έλεγχος Επικόλλησης Ετικέτας αποτελεί ένα απαραίτητο σύστημα για κάθε εφαρμογή επικόλλησης ετικετών. Προσφέρει υψηλή αξιοπιστία, καθώς λειτουργεί βάσει ενός πλήρους συστήματος οπτικού ελέγχου. Αυτό μπορεί και διακρίνει την ύπαρξη σωστής ετικέτας σε συγκεκριμένη περιοχή και θέση, ελέγχοντας, παράλληλα, τη διαδικασία επικόλλησης της κάθε ετικέτας.

Οι συνεχείς έλεγχοι για την τοποθέτηση της σωστής ετικέτας εγγυώνται την ασφάλεια των προϊόντων. Ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής, μπορεί να δημιουργηθεί το αντίστοιχο λογισμικό, δημιουργώντας μια custom εφαρμογή. Η πλήρης έκδοση του συστήματος έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί παράλληλα:

• Έλεγχο εκτύπωσης
• Έλεγχο γραμμωτού κωδικού
• Έλεγχο δυσδιάστατου κωδικού
• Έλεγχο ορθότητας κειμένου OCR – OCV

Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems
Pascal Packaging Systems